• 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
  • 2. Oświadczenie formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta drogą elektroniczną na adres: biuro@magazyndrewna.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
  • 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez klienta przesyłki. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu.
  • 4. Zwrot towaru jest możliwy w stanie wyłącznie niezmienionym.
  • 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy.
  • 6. Wood Stocks sp. z o.o. sp. k. prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży.
  • 7. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.
close Mój koszyk
close Mój koszyk

Załóż konto